Hooli inimesest

Parteide ajalehed, plakatid, flaierid, üleskutsed ja debatid on täis lubadusi, sarjamisi ning ülistusi „kes midagi on ärateinud ja kes midagi on tegemata jätnud“, kuid inimeste vahelised suhted ja tunded on sootuks selle kõrval unustatud. Kogukonnale antud lubadusi ellu viia on vaja toimivat ja tervislikku meeskonda, kes suudab üksteist mõista ning olla üksteise suhtes hooliv ja tolerantne, eriti kui nad teenivad veel kogukonna huve. Inimeste vahel on tekkinud pinged, mida ei osata näha, maandada, ärakuulata jne ning seetõttu tekitatakse üksteisele tahtlikku või mittetahtlikku emotsionaalset valu.
 
Emotsionaalset valu tuleb ette igas üksuses ja see nõuab reeglina samuti ohvreid. Sageli saavad töökad ja väärtuslikud inimesed negatiivseid kogemusi või kuulevad halba tagarääkimist mis purustavad nende lootused ja kallutavad neid eesmärkidest kõrvale või õõnestavad nende eneseusku. Valu allikad on erinevad, kuid enamasti tekitavad seda manipuleerivad, solvavad, üleolevad, juhid ja ametnikud, irvitavad liikmed, kadedad kaaslased, pahatahtlikud konkurendid, üksuse mõistusevastane poliitika või halvasti juhitud muutused üksuses. Sellise valu mõjul väheneb inimeste eneseväärikus ning kaob enesekindlus ja lootus. Valu mõjub hävitavalt tööviljakusele ja moraalile ning esineb paljudes situatsioonides sellisel tasemel ja sellise intensiivsusega, et seda ei saa enam pelgalt eirata. Paljude tagajärgede hulgas on saamata jäänud tulemus, mis tuleneb osavõtmatusest või inimeste kiuslikest tegevustest. Võimalik, et inimeste ärrituse ja viha hind võib osutuda kõrgemaks kui osatakse arvatagi. Kui inimene arvab, et teda on koheldud ebaõiglaselt, võib ta pöörduda oma südametunnistuse vastu ja püüda erineval moel „tagasi teha”, tekitades sellega suurt ja hindamatut kahju. Siia alla saab liigitada kõik otsesed ja kaudsed kahjud, mis väljenduvad tahtlikkuse, kättemaksu, sabotaaži, varguse, äraandlikkuse, tagasihoitud jõupingutuse, kuulujuttude levitamise või küünilise ning ebausaldava käitumise puhul. Üksused ei suuda ilmselgelt sellistest kuritarvitustest lõpmatuseni edukalt välja tulla. Kui üksuse liidrid emotsionaalse valu selle tekkeajal ära tunnevad ja sekkuvad on potentsiaalselt „surmavaid” olukordi võimalik paremusele pöörata.
 
Kuidas siis valu muutub mürgiks? Väga lihtsalt! Inimesed, keda ühiskonna liikmed on emotsionaalselt kuritarvitanud, lööb paugupealt segi nende loova töö rütmi. Nad on šokeeritud sellest, mis nendega juhtus või mida nad teistelt enda kohta kuulsid. Sellega lahutatakse nad lootusest ja toetavasse kogukonda kuulumise tundest. Selle tagajärjel võivad nad jõuda faasi, millele järgneb viha ja depressioon. Vahetud reaktsioonid on segadus, umbusk ja kõikumalöönud eneseusk. Me teame, et nende tunnetega koormatud inimesed ei saa kuigi hästi hakkama oma igapäevaste ülesannete ja kohustustega.
 
Antud olukordi on võimalik parandada st, et osavõtliku üksuse liidrid näevad selget seost inimeste emotsionaalse tervise ja üksuse põhialuste vahel. Inimlik vastutulelikkus pakub juba leevendust kui suudate keskenduda inimesele, kellega koos olete ning ära kuulate. Kui inimesed kannatavad, võivad kellegi katsed abistavat kätt ulatades, vähendada hirmu ja stressi ning aidata kannatajal jälle tõhusalt tegutsema hakata. Liidrite osavõtlik reaktsioon võib anda teistele liikmetele jõulise signaali, et nende jõupingutusi mõistetakse õigesti ja soositakse. Isegi, kui need peaks ebaõnnestuma! Osavõtlikud liidrid loevad emotsionaalseid vihjeid ning näevad ette nende mõju olukordades. Nad kujundavad üksusekultuuri, kus väärtustatakse osavõttlikkust ning kokkukuuluvust kui arengule ja kogukonnale kasutoovaid tegureid. Neil on toimivad strateegiad  madalseisu või muutuste ajaks ning taastumisstrateegiad, et kindlustada lootuse ja elujõu taastumine kõigis situatsioonides.
 
Kõigest hoolimata ei ole tervislikud tulemused ajas püsivad ja muinasjuttudest pärit õnnelikke lõppe ei ole samuti olemas. Elu veereb omasoodu ja esile kerkivad üha uued ja uued probleemid, sellepärast tuleb samuti seda süsteemi pidevalt hooldada ja ravida. Antud idee oleks nii õilis kuid samuti äärmiselt normaalne üleskutse kõikidele üksustele, nende juhtidele, kuid samuti seal keskkonnas olevatele liidritele ja inimestele.
 
MR 2009

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga