Hingesoov

Ära vaiki, valeta mulle,
mõte valab õli ainult tulle!
Teeb valu, haiget hingele,
ei pea vastu pingele?

Võtmed jätsid kapi peale,
ei andestanud pisiveale!
Läksid vaatamata tagasi,
hinge purustasid sedasi!

Helistan, ei võta toru,
võtad, kuulen taustajoru!
Kord ütlesid, ära usu sõnu,
usu seda, kus joobund mõnu!

Õhkõrna varju vaadates,
Su jälgi lumel oodates!
Kadunud on hinges rõõm,
puudulik on veel üks sõõm!

Toas süütamata jäigi tuli,
kadus pimeduses ajaväli!
Miks ei võinud olla koos,
kummitab meid hingesoov!