Pagemine

Neis mõtetes lahkusin Eestist,
pagedes pimedast põrguketist!
Teel tagasi, pilvel paistis päike
lootes, et ei kärgata jällegi äike!